Despre justiția unică, imparțială și egală pentru toți

Motto:
Articolul 124 Înfăptuirea justiției
(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii.
(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți.
(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii.

Un client m-a întrebat ce etape ar urma într-un proces de uzucapiune, proaspăt soluționat de judecătorie. I-am răspuns că ar urma doar faza apelului, la tribunal. Totuși, intrigat de întrebare, am căutat mai multe informații prin practica instanțelor locale. Rezultatele sunt „interesante”.

Înainte de orice, trebuie stabilite premisele căutării: procese începute din 2019 încoace, având ca obiect constatarea dobândirii proprietății prin uzucapiunea de lungă durată (30 de ani), potrivit vechii legislații civile (anterioară datei de 01.10.2011, când a intrat în vigoare actualul Cod civil, care stabilește alte reguli în materia uzucapiunii).

De ce 2019? Pentru că Legea nr. 310/2018 (în vigoare din 21.12.2018) a modificat Codul de procedură civilă, stabilind printre altele că:

Articolul 94. Judecătoria
Judecătoriile judecă:
1. în primă instanță, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: (…)
j2) cererile privind uzucapiunea, indiferent de valoare;”

Articolul 483. Obiectul și scopul recursului. Instanța competentă
(2) Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-j3), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile pronunțate în materia protecției consumatorilor, a asigurărilor, precum și în cele ce decurg din aplicarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. De asemenea nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.”

Ce deducem din textele citate? Că procesele începute după 21.12.2018, având ca obiect uzucapiunea, indiferent de valoarea obiectului cererii, sunt de competența materială în primă instanță a judecătoriei și că hotărârile date asupra acestor cereri nu sunt supuse recursului.

Recurs admis în dosarul 13264/215/2019

Acțiunea a fost introdusă în 16.05.2019 la Judecătoria Craiova. Prin sentință este admisă acțiunea. Prin decizia Tribunalului Dolj este respins ca nefondat apelul pârâtului, cu mențiunea în hotărâre că este supusă recursului. Acesta formulează recurs, care este admis de Curtea de Apel Craiova în 26.10.2021. Se casează decizia tribunalului, se trimite cauza spre rejudecare la tribunal.
13264/215/2019

Recurs admis în dosarul 16682/215/2019

Acțiunea a fost introdusă în 19.06.2019 la Judecătoria Craiova. Prin sentință este respinsă acțiunea ca neîntemeiată. Prin decizia Tribunalului Dolj este respins ca nefondat și apelul reclamanților. Aceștia formulează recurs, care este admis de Curtea de Apel Craiova în 16.09.2021. Se casează decizia tribunalului, se schimbă sentința judecătoriei și, în rejudecare, se admite acțiunea reclamanților.
16682/215/2019

Recurs inadmisibil în dosarul 13938/318/2019

Acțiunea a fost introdusă în 13.09.2019 la Judecătoria Târgu Jiu. Prin sentință este respinsă acțiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală. Prin decizia Tribunalului Gorj este respins ca nefondat apelul reclamanților, cu mențiunea în hotărâre că este supusă recursului. Aceștia formulează recurs, care este respins ca inadmisibil prin decizia Curții de Apel Craiova din 21.09.2021. Motivul inadmisibilității (corect) este cel arătat și mai sus (v. modificările aduse de Legea nr. 310/2018).
13938/318/2019

Recurs inadmisibil în dosarul 9765/215/2019

Acțiunea a fost introdusă în 04.04.2019 la Judecătoria Craiova. Prin sentință este admisă acțiunea. Prin decizia Tribunalului Dolj este admis apelul pârâtului, este schimbată în parte sentința (numai cu privire la respingerea ca inadmisibil a unui capăt de cerere), cu mențiunea în hotărâre că este supusă recursului. Apelantul-pârât formulează recurs, care este respins ca inadmisibil prin decizia Curții de Apel Craiova în 21.10.2021. Hotărârea nu este încă redactată, dar e foarte probabil să fie același motiv de inadmisibilitate ca mai devreme.
9765/215/2019

Recurs inadmisibil în dosarul 2491/225/2020

Acțiunea a fost introdusă în 09.03.2020 la Judecătoria Drobeta Turnu Severin. Prin sentință este respinsă acțiunea ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală. Prin decizia Tribunalului Mehedinți este admis apelul reclamantelor, este anulată sentința și este trimisă cauza spre rejudecare la prima instanță, cu mențiunea în hotărâre că este supusă recursului. Pârâtul formulează recurs, care este respins ca inadmisibil prin decizia Curții de Apel Craiova din 06.05.2021. Motivul de inadmisibilitate este același de mai sus. Cauza continuă, însă, cu rejudecarea în primă instanță, dispusă de tribunal.
2491/225/2020

Concluzii…

Explicați unui „justițiabil” (detest termenul, dar îl folosesc ca în rutina comunicării instanțelor) cum e posibil ca justiția unică și egală pentru toți, unora să le admită recursurile, altora să le respingă ca inadmisibile, în ipoteze legale identice. Explicați-i și că, indiferent cât de greșite ar fi hotărârile unei instanțe superioare (precum o curte de apel), în afara unor iluzorii căi extraordinare de atac (neaplicabile în cazurile exemplificate), nu se mai poate face nimic (poate doar vreo deșartă plângere la Sf. C.E.D.O., pe care să o trântească referentul nostru preferat, ca fiind „vădit inadmisibilă”).
Convingeți-l, apoi, că la noi legile funcționează, că trebuie să aibă încredere în justiție, că magistrații (cu toate restricțiile lor teribil de apăsătoare, frumos compensate cu lefuri și pensii dintr-o altă lume) sunt profesioniști, bine pregătiți, filtrați prin tot felul de concursuri de admitere sau promovare, care au ca principală grijă să „înfăptuiască justiția”…

În locul motto-ului ales, probabil că mai potrivit era un altul: If you want justice, you’ve came to the wrong place…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *